Ambitious hecht een groot belang aan je privacy en een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. We doen daarom ons uiterste best om je met deze Cookieverklaring in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke Cookies we op onze website gebruiken en hoe we hierdoor persoonsgegevens van jou verzamelen. Verder leggen we je uit waarvoor we deze gebruiken en wat je rechten in dit verband zijn.

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van online technieken zoals cookies, trackers, scripts en soortgelijke technologieën (hierna 'Cookie(s)' genoemd). In principe komen deze technologieën wel steeds op hetzelfde neer: het ophalen en bijhouden van informatie op je toestel, zodat we doorheen deze Cookieverlaring de gekende term: ‘Cookie(s)’ blijven gebruiken. Het kan gaan om (1) essentiële Cookies die strikt noodzakelijk zijn om een bericht te verzenden via een elektronisch communicatienetwerk, om de beveiliging van onze website te garanderen of informatie op te slaan over het verlenen van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst; (2) functionele Cookies die je gebruik van onze website verder vorm geven; (3) analytische Cookies om je gebruik van onze website te meten en analyseren; (4) marketing Cookies om je (gepersonaliseerde) advertenties te bezorgen; en (5) andere Cookies van derde partijen die we op onze website toestaan.

Deze versie van deze Cookieverklaring dateert van 8/12/2022

Cookie-instellingen aanpassen

1. Toepassingsgebied

Deze Cookieverklaring is van toepassing op www.ambitious.be.

2. Wie zijn wij

“Wij”, “We”, “ons” of “onze” betekent Ambitious met maatschappelijke zetel te Veldkant 33a.

2550 Kontich en met ondernemingsnummer BE 0646.870.234.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze Cookieverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wenst één van jouw rechten uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons per e-mail naar info@ambitious.be.

3. Wat zijn cookies precies?

Wanneer je onze website bezoekt kunnen we persoonsgegevens verwerken met behulp van onlinetechnieken zoals trackers, cookies, scripts en soortgelijke technologieën (hierna 'Cookies' genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website aan jouw browser vraagt om op te slaan op jouw apparaat wanneer je een website of bepaalde pagina's van die specifieke website bezoekt. De Cookie stelt die website in staat om jouw handelingen of voorkeuren in de loop van de tijd te "onthouden" en toe te passen bij volgende bezoeken. Voorbeelden daarvan zijn je voorkeurstaal of gegevens over de pagina’s die je hebt bezocht.

Cookies bevatten minstens een unieke identificatie van een bezoeker en wat informatie over deze gebruiker. Verder wordt meestal de naam van de website waar de Cookie vandaan komt, hoelang de Cookie op jouw apparaat blijft staan (de vervaldatum) bijgehouden.

4. Welke cookies gebruiken wij?

We maken een onderscheid tussen eigen Cookies (‘first party Cookies’) en Cookies verwerkt door derden (‘third party Cookies’). Onze website plaatst namelijk op eigen initiatief Cookies maar heeft ook derde partijen die (door integraties) Cookies kunnen plaatsen. Meer concreet:

  • Eigen Cookies (“first party Cookies”): dit zijn Cookies die worden geplaatst op ons initiatief. Enkel wij hebben toegang tot de informatie die in de Cookie is opgenomen.
  • Derde partij Cookies (“third party Cookies”): dit zijn Cookies die worden geplaatst door een derde partij, dus niet door onszelf. Bij deze Cookies heeft de derde partij die de Cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende Cookie opgenomen zijn.

Een verder onderscheid kan worden gemaakt op basis van het specifieke doel van de Cookie (zie verder). Voor elk van deze categorieën zullen we steeds voorafgaandelijk uw toestemming vragen, tenzij deze Cookies essentieel zijn (om je een dienst te verlenen waarom je uitdrukkelijk hebt verzocht of voor de goede technische werking van een website).

Indien er geen enkele cookie van een derde partij verwerkt wordt die de derde partij voor eigen doeleinde gebruikt (bv. Youtube integraties waarmee Youtube zelf het aantal ‘views’ meet dan moet een alternatieve zin gebruikt worden:

“Onze website maakt enkel gebruik van eigen cookies (‘first party cookies’). Derde partijen hebben dus niet de mogelijkheid om voor eigen doeleinden persoonsgegevens verder te verwerken (zogenaamde ‘third party cookies).”

4.1 Eigen cookies

4.1.1 Essentiële cookies

De essentiële Cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van de website te verzekeren zoals bijvoorbeeld voor de beveiliging en de toegankelijkheid ervan te verzekeren. Op grond van de geldende wetgeving en vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en zijn wij niet verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van dergelijke Cookies. Deze Cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam

Dienst

Doeleinde

CraftSessionId

Craft

Essential

CRAFT_CSRF_TOKEN

Craft

Essential

4.1.2 Functionele cookies

Deze Cookies zorgen voor jouw optimaal gebruik van onze website door personalisatie van bepaalde functionaliteiten. Dit bijvoorbeeld door het herinneren van keuzes, de voorkeurstaal of je locatie. Je mag deze Cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van Cookies.

Naam

Dienst

Doeleinde

cookie_compliance

Easycookies

Essential

4.1.3 Analytische cookies

Deze Cookies volgen je gebruik van onze website op en stellen ons in staat om je ervaring verder te verbeteren. Dankzij deze Cookies weten we welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en kunnen we zien hoe bezoekers zich op de website bewegen. Je mag deze Cookies weigeren en dus worden onderstaande Cookies enkel geplaatst als je de analytische Cookies aanvaardt (door het geven van je toestemming).

Naam

Dienst

Doeleinde

_ga_J8RT721JCB

Google

Analytisch

_ga

Google

Analytisch

_gcl_au

Google

Analytisch

_gid

Google

Analytisch

_gclxxxx

Google

Analytisch

_gat_UA-nnnnnnn-nn

Google

Analytisch

stg_last_interaction

Piwik Pro

Analytisch

_pk_id.040cb30d-d801-44ee-a939-75feaa9edf1e.7366

Piwik Pro

Analytisch

_pk_ses.040cb30d-d801-44ee-a939-75feaa9edf1e.7366

Piwik Pro

Analytisch

stg_returning_visitor

Piwik Pro

Analytisch

stg_traffic_source_priority

Piwik Pro

Analytisch

stg_externalReferrer

Piwik Pro

Analytisch

stg_utm_campaign

Piwik Pro

Analytisch

_pk_id.{id}

Piwik Pro

Analytisch

_pk_ses.{id}

Piwik Pro

Analytisch

stg_debug

Piwik Pro

Analytisch

_lfa

Leadfeader

Analytisch

prism_252550979

Active Campaign

Analytisch

4.1.4 Marketing cookies

Deze Cookies maken (gepersonaliseerde) marketing activiteiten waaronder ‘retargetting’ (het tonen van advertenties) op eigen en andere platformen mogelijk. Je mag deze Cookies weigeren en dus worden onderstaande Cookies enkel geplaatst als je de analytische Cookies aanvaardt (door het geven van je toestemming).

Naam

Dienst

Doeleinde

IDE

Google Ads

marketing

DSID

Google Ads

marketing

Test_cookie

Google Ads

marketing

SIDCC

Google Ads

marketing

1P_JAR

Google Ads

marketing

NID

Google Ads

marketing

S

Google Ads

marketing

AEC

Google Ads

marketing

APISID

Google Ads

marketing

CONSENT

Google Ads

marketing

HSID

Google Ads

marketing

OTZ

Google Ads

marketing

SAPISID

Google Ads

marketing

Search_samesite

Google Ads

marketing

sid

Google Ads

marketing

ssid

Google Ads

marketing

__Secure-1PAPISID

Google Ads

marketing

__Secure-1PSID

Google Ads

marketing

__Secure-1PSIDCC

Google Ads

marketing

__Secure-3PAPISID

Google Ads

marketing

__Secure-3PSID

Google Ads

marketing

__Secure-3PSIDCC

Google Ads

marketing

__Secure-ENID

Google Ads

marketing

fbp

Facebook

marketing

datr

Facebook

marketing

usida

Facebook

marketing

ln_or

Linkedin

marketing

li_gc

Linkedin

marketing

liap

Linkedin

marketing

li_mc

Linkedin

marketing

UserMatchHistory

Linkedin

marketing

AnalyticsSyncHistory

Linkedin

marketing

_guid

Linkedin

marketing

In_or

Linkedin

marketing

lms_ads

Linkedin

marketing

lms_analytics

Linkedin

marketing

lidc

Linkedin

marketing

bcookie

Linkedin

marketing

5. Hoe kan ik cookies verwijderen of blokkeren?

Je kan alle Cookies die al op je apparaat zijn opgeslagen, beheren en verwijderen via de instellingen van je internetbrowser. We willen je ervan op de hoogte brengen dat het uitschakelen van Cookies je gebruikerservaring kan beïnvloeden en ervoor kan zorgen dat je je voorkeuren bij elk bezoek aan onze website terug moet ingeven.

Voor meer details over het controleren en/of verwijderen van Cookies, bezoek de pagina die overeenkomt met jouw browser voor meer informatie:

6. Aanpassing aan cookieverklaring

Onze organisatie en dus ook onze website zijn een dynamische en innovatieve omgeving. Deze Cookieverklaring kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je persoonsgegevens op een andere manier zullen verzamelen of verwerken. Uiteraard brengen we je op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen aan deze Cookieverklaring zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.